Asystent sędziego

Asystent sędziego jest to pracownik instytucji sądowej, który z zawodu okazuje się być prawnikiem. Jest to osoba po studiach wyższych, z kierunkowym koniecznie wykształceniem. Musi być to prawnik mający odpowiednie przygotowanie praktyczne. Jest to pomocnik sędziego, który wykonuje odpowiednie czynności administracyjne pod okiem wprawionego sędziego. Ma zajmować się także sporządzaniem dokumentacji, sprawami papierkowymi oraz przygotowywaniem spraw sądowych.
Jeszcze jedna kwestia to to, iż asystent sędziego występuje na wielorakich szczeblach sądowniczych – od sądów powszechnych, przez administracyjne po wojskowe. Ogólnie rzecz biorąc zawód ten został utworzony jako jedna z dominujących profesji zawodowych po to, żeby odciążony został od pewnych mechanicznych, papierkowych czynności sędzia. Poprzez zlecenie konkretnych zadań przez sędziego, asystent sędziego może poddawać weryfikacji stan spraw odroczonych, wykonywać skrupulatne analizy akt sprawy w danym, ściśle określonym wymiarze i zakresie.
Dodatkowo zajmuje się researchem tematycznym korzystając z fachowych źródeł i gromadzi literaturę, jaka pomaga w rozpoznaniu sprawy bezpośrednio przez samego sędziego. Co więcej zgłasza się też do wybranych instytucji, osób, firm celem zebrania niezbędnych do przeprowadzenia danej sprawy informacji.