Sędzia

Sędzia jest to osoba, która pełni funkcje publiczne. Jest uprawniona do orzecznictwa w sprawach jakie są typowe dla sądów oraz trybunałów. Decyzje w ten sposób podejmowane opierają się przede wszystkim na bezstronności oraz niezawisłości. Słowem tym określa się zawód wykonywany zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Często stosowana jest wersja żeńska a więc sędzia czy sędzina, z tym że to drugie określenie jest bardziej potoczne. Aby zostać sędzią trzeba jednakże spełnić ściśle określone warunków, które są nie do obejścia w tym przypadku. Po pierwsze mowa o posiadaniu obywatelstwa polskiego, po drugie nieskazitelny charakter i nienaruszona opinia, po trzecie możliwość korzystania z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich, ukończony wiek minimum 29 lat, złożenie egzaminu sędziowskiego bądź egzaminu prokuratorskiego, dobry stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji sędziego oraz oczywiście studia wyższe prawnicze i tytuł zawodowy magistra.