Radca prawny

Radca prawny jest to nikt inny jak prawnik, który udziela szeroko rozumianych fachowych konsultacji jednostkom organizacyjnym, podmiotom gospodarczym takich jak firmy, przedsiębiorstwa, fabryki, placówki usługowe itd. Dodatkowo radca prawny działa także na rzecz osób fizycznych. Jest to osoba, która zawodowo specjalizuje się przede wszystkim w radzeniu. Udziela rozmaitych porad prawnych, przygotowuje opinie prawne a także sporządza profesjonalne projekty i dokumenty oraz wzory aktów prawnych. Może także reprezentować swego klienta – również jednostkę czy też nawet cały dany podmiot gospodarczy przed sądami i urzędami oraz wszelkimi innymi instytucjami państwowymi. O istnieniu zawodu prawniczego zwanego radcą prawnym świadczy przede wszystkim obowiązujące na chwilę obecną prawo, które bazuje w tym aspekcie na ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku.
Radca prawny nierzadko jest utożsamiany i mylony wręcz z adwokatem. Wprawdzie są to zawody bardzo do siebie podobne, ale mimo wszystko tkwią w tych profesjach zasadnicze różnice. Najważniejsza z nich opiera się na tym, że radca udziela pomocy prawnej w stosunku pracy zaś adwokaci nie mają do tego prawa.