Jakie dokumenty są wymagane przy sporządzaniu testamentu?

Podstawowe dokumenty

Dowód tożsamości Przy sporządzaniu testamentu konieczne jest przedstawienie ważnego dowodu tożsamości, takiego jak dowód osobisty lub paszport. To umożliwi uwierzytelnienie Twojej tożsamości i potwierdzenie Twojej zdolności do sporządzenia testamentu.

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Ważnym dokumentem wymaganym przy sporządzaniu testamentu jest oświadczenie o zdolności do czynności prawnych. Potwierdza ono, że jesteś w pełni świadomy i rozumiesz konsekwencje swoich działań, a także jesteś zdolny do składania ważnych oświadczeń woli.